Monat: September 2017

98617 Meiningen (Utendorfer Str.)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair  03/2003 3965 20395
Telefónica GSM900 onair   03/2003 23965  20395
Telefónica GSM900 onair   03/2003  43965 20395
Telefónica UMTS2100 onair 12/2008 3965 21685
Telefónica UMTS2100 onair 12/2008 23965 21685
Telefónica UMTS2100 onair 12/2008 43965 21685
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair 1286 18456
Telekom GSM900 onair 1288 18456
Telekom GSM900 onair 18456
Telekom UMTS2100 onair
Telekom UMTS2100 onair
Telekom UMTS2100 onair
Telekom LTE800 onair 114861 29404417 16546
Telekom LTE800 onair 114861 29404418 16546
Telekom LTE800 onair 114861 16546

09/2017:

36039 Fulda (Adenauerstraße 6)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM1800 onair 11/1999 18189  40108  34,7m
Telefónica GSM1800 onair 11/1999 38189  40108   34,7m
Telefónica GSM1800 onair 11/1999 58189  40108   34,7m
Telefónica UMTS2100 onair 07/2005 8189
8189
41808  34,7m
Telefónica UMTS2100 onair 07/2005 8189
8189
41808  34,7m
Telefónica UMTS2100 onair 07/2005 8189
8189
41808  34,7m

09/2017:

36041 Fulda (Indupark West, Schleyerstraße)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair  39204  6508
Telekom GSM900 onair  39220  6508
Telekom GSM900 onair 39221  6508
Telekom UMTS2100 onair 28252 6560
Telekom UMTS2100 onair 28253 6560
Telekom UMTS2100 onair 28254 6560
Telekom LTE800 onair 108669 27819264 24023
Telekom LTE800 onair 108669 27819265 24023
Telekom LTE800 onair 108669 27819266 24023
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 44591   692
Vodafone GSM900 onair  44592   692
Vodafone GSM900 onair 44593  692
Vodafone UMTS2100 onair 44591
44595
44598
1171
Vodafone UMTS2100 onair 44592
44596
44599
1171
Vodafone UMTS2100 onair 44593
44597
44590
1171
Vodafone LTE800 onair 64459 16501505 46702
Vodafone LTE800 onair 64459 16501506 46702
Vodafone LTE800 onair 64459 16501507 46702

09/2017:

36037 Fulda (Leipziger Straße)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 04/2003 28911  692 17,8m
Vodafone GSM900 onair 04/2003 28912  692 17,8m
Vodafone GSM900 onair 04/2003 28913  692 17,8m
Vodafone UMTS2100 onair 04/2003 28911
28915
1171 17,8m
Vodafone UMTS2100 onair 04/2003 28912
28916
1171 17,8m
Vodafone UMTS2100 onair 04/2003 28913
28917
1171 17,8m

09/2017:

36093 Künzell-Dicker Turm (Postweg)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair  37988  6508  38,91m
Telekom GSM900 onair  37991 6508   38,91m
Telekom GSM900 onair  37994  6508   38,91m
Telekom UMTS2100 onair  452  6560 40,36m
Telekom UMTS2100 onair  455  6560  40,36m
Telekom  UMTS2100 onair  458  6560  40,36m
Telekom LTE800  genehmigt 27m
Telekom  LTE800  genehmigt  27m
Telekom LTE800  genehmigt 27m
Telekom LTE1800 onair  31254272 24023  27m
Telekom LTE1800  onair  31254273 24023  27m
Telekom  LTE1800 onair  31254274  24023  27m
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Vodafone GSM900 onair 36541  692 30,5m
Vodafone GSM900 onair  36542  692 30,5m
Vodafone GSM900 onair 116  36543 692 30,5m
Vodafone  UMTS2100  onair  36541
36545
36548
 1171  31,2m
 Vodafone  UMTS2100  onair  36542
36546
36549
 1171   31,2m
Vodafone UMTS2100 onair  36543
36547
36540
1171   31,2m
Vodafone LTE800 onair  09/2017 63654 16295425 46702
Vodafone LTE800 onair  09/2017 63654  16295426  46702
Vodafone LTE800 onair   09/2017 63654 16295427  46702

02/2015:
img_5468

36093 Künzell-Dicker Turm (Peter-Henlein-Str.)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM1800 onair 12/2000 18182  40108
Telefónica GSM1800 onair  12/2000 38182  40108
Telefónica GSM1800 onair  12/2000 58182  40108
Telefónica GSM1800 onair 20515 105
Telefónica GSM1800 onair 20525 105
Telefónica GSM1800 onair 20535 105
Telefónica UMTS2100 onair 07/2005 8182
18182
41808
Telefónica UMTS2100 onair  07/2005 28182
38182
41808
Telefónica UMTS2100 onair 07/2005 48182
58182
41808
Telefónica UMTS2100 onair  528
6368
64048
64168
 40235
Telefónica UMTS2100 onair  558
6708
64088
64208
 40235
Telefónica UMTS2100 onair 2168
57178
64128
64248
40235
Telefónica LTE800 genehmigt
Telefónica LTE800 genehmigt
Telefónica LTE800 genehmigt

09/2017:

97645 Ostheim

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair  46568 34819  15,1m
Telekom GSM900 onair 54239 34819   15,1m
Telekom UMTS2100 onair 40215 34963  15,1m
Telekom UMTS2100 onair 53380 34963  15,1m
Telekom LTE800 onair 22535  15,1m
Telekom LTE1800 onair 121224 31033345 22535  15,1m

09/2017:

97654 Bastheim (Heidelberg)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair  07/2007  12001  40114  47,9m
Telefónica GSM900 onair   07/2007 32001  40114  47,9m
Telefónica GSM900 onair   07/2007 52001  40114  47,9m
Telefónica GSM900 onair 17977 547 53,4m
Telefónica GSM900 onair 17987 547 53,4m
Telefónica GSM1800 onair 17997 547 53,4m
Telefónica GSM1800 onair 18067 547 53,4m
Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telekom GSM900 onair  06/2012 54540 34819 50,8m
Telekom GSM900 onair   06/2012 54541 34819  50,8m
Telekom GSM900 onair  06/2012 54542 34819  50,8m
Telekom LTE800 onair  06/2012 101408 25960448 22535  50,8m
Telekom LTE800 onair  06/2012 101408 25960449 22535  50,8m
Telekom LTE800 onair  06/2012 101408 25960450 22535  50,8m

09/2017:

97656 Oberelsbach (Dünsberg)

Betreiber Technologie Status Datum eNB/BCH CID LAC/TAC Höhe
Telefónica GSM900 onair 11/2006 39607  547  7,8m
Telefónica GSM900 onair 11/2006 39647  547  7,8m
Telefónica GSM900 onair 11/2006  39657  547  7,8m

09/2017: